loading
De laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche op het gebied van fraude, risico en compliance.

DLL maakt geautomatiseerd contracten op met tekenbevoegdheidoplossing van FRISS

Implementatiemanager Vendor Finance Roel Smolders en Projectmanager Theo Eykholt van DLL vertellen over de tekenbevoegdheidoplossing die zij in samenwerking met FRISS hebben ontwikkeld.

Tieto en FRISS: samen verzekeringsfraude aanpakken in Scandinavië

Vandaag hebben Tieto en FRISS een partnerschap aangekondigd. Met dit partnerschap worden de diepgaande kennis van de Scandinavische verzekeringsmarkt van Tieto en de bewezen fraudedetectie en -preventie oplossingen van FRISS gecombineerd.

Celent benoemt FRISS in recent onderzoek naar data voor verzekeraars

Celent, internationaal trendanalist, heeft onlangs het rapport “Data Vendors in Insurance” gepubliceerd. FRISS is een van de bedrijven die zijn opgenomen met een volledig profiel. Net als Celent ziet FRISS data als een grote uitdaging voor verzekeraars.

Turkse verzekeraar Anadolu Sigorta live met fraudedetectie van FRISS

De Turkse verzekeraars Anadolu Sigorta is live gegaan met de FRISS oplossing Fraude Detectie bij Claims. Anadolu Sigorta is een van de grootste verstrekkers van non-life verzekeringen in Turkije, met meer dan 1 miljard euro bruto premie-inkomsten (GWP).

De 8 grootste fraudeuitdagingen bij verzekeraars

Vernieuwingen in de verzekeringsbranche volgen elkaar steeds sneller op. Hot topics zoals insurtech, mobiele technologie, blockchain en predictive analytics zijn slechts enkele voorbeelden die de verzekeringswereld doen veranderen. Desalniettemin zijn er een aantal uitdagingen voor verzekeraars om fraude effectief tegen te gaan.

Gebruik de mogelijkheden van digitalisatie voor eerlijker verzekeren

Digitalisatie binnen de verzekeringsmarkt groeit sterk. De voordelen zijn legio en veel organisaties hebben de eerste stappen al gezet.

Stroomstoring datacenters zonder gevolgen voor uptime FRISS Platform

In januari werd Amsterdam vrijwel volledig platgelegd door een grote stroomstoring. Dit zijn momenten die voor gebruikers van SaaS software spannend zijn: werkt mijn applicatie nog?

Effectief aanpakken van verzekeringsfraude vraagt om een organisatiebreed fraudebeleid

Fraudepreventie is voor verzekeraars van vitaal belang. Om fraudebestrijding echt effectief aan te pakken dient het fraudebeleid gedragen te worden door de gehele organisatie.

Staat fraudebestrijding als prioriteit op de agenda voor 2017?

Het bewustzijn rondom fraudebestrijding -en preventie bij verzekeraars groeit. Om geen achterstand op te lopen in 2017 zal de daad bij woord gevoegd moeten worden.

Telematics als middel om risico’s bij claims efficiënt en volledig in te schatten

Telematics is een veelbeproken onderwerp in de verzekeringsbranche. Ondanks de getoonde interesse is inzet ervan nog niet wijdverbreid.

Data is de grootste uitdaging in de strijd tegen verzekeringsfraude

De grootste fraudeuitdagingen voor verzekeraars zijn gerelateerd aan data: problemen met de bescherming van data en privacy, beperkte toegang tot externe databronnen en problemen met de kwaliteit van interne data.

Mapfre Middlesea sluit zich aan bij FRISS anti-fraude platform Malta

Mapfre Middlesea Plc heeft zich door middel van een overeenkomst met de Malta Insurance Association (MIA) aangesloten bij het door FRISS ontwikkelde anti-fraude platform in Malta.

FRISS publiceert bevindingen Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016

Op 17 november heeft FRISS de resultaten van de “Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016” gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd om input te krijgen op trends, uitdagingen en de huidige marktsituatie van de verzekeringsindustrie. Input werd gegeven door 160+ verzekeringsprofessionals uit 25+ landen.

Fraude: de grootste kostenpost waar winst op te behalen valt

Fraude is een uitdagend probleem. De economische effecten ervan zijn aanzienlijk: minder financieel stabiele bedrijven; slechtere publieke diensten; verminderd niveau van beschikbaar inkomen; en goede doelen die hun geld zien verdwijnen aan criminaliteit. Elke sector in ieder land lijdt onder fraude.

Samen fraude aanpakken: klaar voor de start?

Gezien het groeiende momentum op het gebied van fraudebewustzijn lijkt het moment daar om echte samenwerkingsstappen te maken. Het belang van commerciele redenen mag niet opwegen tegen de voordelen die samenwerkingen kunnen bieden. En dat die voordelen er zijn moge duidelijk zijn.

Prijs en dekking belangrijkste overwegingen bij afsluiten verzekeringspolis

Bij het afsluiten van een verzekeringspolis komt het voor consumenten uiteindelijk neer op prijs en dekking. Daarnaast is er een gebrek aan vertrouwen. Een groot deel van de consumenten geloven niet in de goede intenties van verzekeraars.

Anti-witwas richtlijn aangescherpt door Europees Parlement

Het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering staat hoog op de politieke agenda. De terroristische aanslagen die de afgelopen tijd plaats vonden hebben het Europees Parlement doen besluiten tot het aanscherpen van de vierde anti-witwasrichtlijn. De richtlijn leidt tot scherpere maatregelen voor klantonderzoek.

Insurtech is the big next thing – Emerce noemt FRISS een disruptor

Insurtech moet niet als bedreiging worden gezien, maar juist als mogelijkheid. Ook in een vernieuwde wereldwijde economie zal de behoefte aan verzekeringen niet verdwijnen. Verzekeringsproducten in de huidige staat zullen echter niet meer voldoen, aangezien alles on-demand zal worden aangeboden.

Wat kunnen verzekeringsautoriteiten leren van de Filipijnen?

De Insurance Commission (IC), een autoriteit binnen de Filipijnse verzekeringsbranche, heeft serieuze maatregelen genomen om fraude aan te pakken. De organisatie heeft richtlijnen opgesteld met de eis dat alle verzekeraars een procedure formuleren en naleven gericht op het monitoren en vroegtijdig detecteren van verzekeringsfraude.

FRAUDtalks 2016

FRAUDtalks is een door FRISS in het leven geroepen evenement voor iedereen die in de verzekeringswereld strijd tegen fraude. In het museum Beeld & Geluid te Hilversum kwamen 150 professionals uit Nederland en België samen.

#FRAUDtalks – LIVEBLOG

Op 15 september 2016 vindt in het Museum Beeld & Geluid op het Mediapark te Hilversum de eerste #FRAUDtalks plaats. Tijdens dit evenement houden zes sprekers een korte 'talk' over een actueel fraude thema. Volg hier ons #Liveblog.

Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de verzekeringsbranche wat betreft fraude en digitale transformatie? Hoe gaat uw organisatie om met deze uitdagingen? En hoe verhoudt zich dit tot andere verzekeraars? Neem 6 minuten om de online vragenlijst te beantwoorden en krijg een benchmark van de verzekeringsbranche.

Insurtech bedrijven gevreesd door verzekeraars

Verzekeraars menen dat insurtechs veel beter anticiperen op trends. Gevestigde maatschappijen verwachten over de komende vier jaar zo’n 20% van hun omzet kwijt te raken aan nieuwe initiatieven.

Aite Group erkent FRISS in wereldwijd marktonderzoek naar fraude-oplossingen

Voor verzekeraars die data gedreven fraudemanagement wensen waarin veel expertkennis is ingebouwd, is FRISS een geweldige oplossing. Dit is een van de resultaten uit het onderzoek naar oplossingen voor fraude detectie, zoals beschreven door Aite Group in hun rapport “P&C Insurance Fraud Solutions: Beyond Pay and Chase”.

On demand verzekeren neemt vlucht

Het gat tussen het dekken van alles op elk moment en het dekken van juist een bepaald risico dat zich op een bepaald moment voordoet, riep om een nieuwe manier van verzekeren. Zodoende zagen in 2016 een aantal zogenaamde on demand verzekeraars het licht.

Hoe telematica verzekeringsfraude met auto’s kan verlagen

Bij ongevallen is het voor verzekeraars eenvoudiger om met telematica de positie en rijrichting te reconstrueren en daarmee kunnen claims nauwkeurig gereconstrueerd worden. Hiermee worden ook onderzoekskosten omlaag gebracht en kan fraude met claims zelfs voorkomen worden.

Verzekeraars worstelen met innovatie

Innovatie is niet iets wat in een dag gebeurt. Het vereist serieuze inspanningen, een visie en bovenal toewijding. Legacy systemen vervangen is vaak een hoofdpijndossier, waarbij grote risico’s genomen moeten worden; polis gegevens, claim historie en contactgegevens van klanten kunnen verloren gaan.

Social media en digitalisering als effectieve middelen tegen verzekeringsfraude

Hoe zou het zijn voor verzekeraars om individuen te kunnen monitoren door ze toe te voegen aan Facebook, Twitter, Instagram of andere social media platformen? Het zou de verzekeraar een krachtig wapen geven in de strijd tegen fraude.

Toegang tot publieke data: een utopie voor verzekeraars?

Fraudeurs worden steeds slimmer en creatiever in hun aanpak en proberen op alle mogelijke manieren uit het zicht van verzekeraars te blijven. Het delen van informatie tussen de publieke en private sector zou frauduleuze praktijken kunnen voorkomen, opsporen of kunnen helpen tijdens het onderzoeken hiervan.

Ingebouwde technologie in auto’s leidt tot hogere verliezen autoverzekeraars

De schadelast van autoverzekeraars loopt op en dat is grotendeels te danken aan de hoeveelheid technologie die tegenwoordig ingebouwd wordt in nieuwe auto’s. Ondanks een afname in het aantal claims is het gemiddelde bedrag per claim flink gegroeid.

FRISS op DIA Barcelona: Ondersteunen van eerlijke verzekeringen wereldwijd

Op 20 en 21 April 2016 vond de Digital Insurance Agenda plaats in Barcelona, Spanje. Als één van de 50 meest innovatieve fintechs in de verzekeringsbranche was FRISS uitgenodigd om expertise te delen tijdens het hoofdprogramma.

Turkse verzekeraar Anadolu Sigorta kiest FRISS oplossing voor fraude detectie

De Turkse verzekeraar Anadolu Sigorta heeft besloten om samen met FRISS verzekeringsfraude aan te pakken. Het bedrijf wil tijdens het claimproces op een gestructureerde en effectieve wijze fraudeurs identificeren.

Is predictive modeling de toekomst voor schadeverzekeraars?

Voor schadeverzekeraars groeit het belang van predictive modeling en het is voor veel verzekeraars zelfs de sleutel tot verbeterde bedrijfsresultaten. Verzekeraars breiden het gebruik van de applicatie steeds verder uit naar andere operationele takken binnen de organisatie.

FRISS en InShared presenteren: Hoe bouw je een winstgevende portefeuille op als 100% online verzekeraar?

Hot topic tijdens The Future of Nordic Non-Life Insurance betrof de rappe opkomst van directe kanalen. Samen met InShared heeft FRISS uitgelegd hoe een online verzekeraar een winstgevende portefeuille kan opbouwen en onderhouden.

FRISS deelt kennis tijdens Excellence in Insurance Fraud Management 2016 in Berlijn

Tijdens de conferentie Excellence in Insurance Fraud Management op 12 en 13 mei 2016 in Berlijn heeft FRISS gesproken over fraude detectie bij claims en risico inschatting bij acceptatie.

Fraudeurs richten zich op personeel van verzekeraars voor klantdata

Insurance Fraud Enforcement Department (IFED) waarschuwt personeel van verzekeraars omdat ze mogelijk het doelwit kunnen worden van fraudeurs die medewerkers benaderen in cafés, openbaar vervoer en social media om toegang te krijgen tot klantdata.

Thomas Brinkmann presenteert FRISS als key note spreker op IIF 2016

International Insurance Forum (IIF) 2016 vond plaats op 17-19 april in Istanbul, Turkije. Dr. Thomas Brinkmann (Country Manager Greece & Cyprus, FRISS) presenteerde een case study aen best practices in fraude detectie en risk inschatting.

FRISS geselecteerd als één van de 50 meest innovatieve fintechs in verzekeringen

Als één van de meest innovatieve fintechs in verzekeringen, was FRISS uitgenodigd om expertise te delen tijdens de Digital Insurance Agenda (DIA) in Barcelona, Spanje. Daarvoor hebben Jeroen Morrenhof (CEO en co-founder) en Christian van Leeuwen (CTO en co-founder) met trots de FRISS Score gepresenteerd.

Hoe kunnen zakelijke verzekeraars de omslag maken naar Straight Through Processing?

Het is de hoogste tijd om automatisering van zakelijke verzekeringen naar een hoger niveau te tillen. Het combineren van state-of-the-art technologieën in het acceptatieproces en de polis-administratie leidt tot lagere kosten voor de verzekeraar.

DNB constateert onvoldoende naleving Sanctiewet

Uit DNB-onderzoek blijkt dat veel verzekeraars niet voldoende doen om overtredingen van de Sanctiewet te voorkomen. Verzekeringsmaatschappijen beschikken meestal niet over een risicoanalyse waarin het type klanten en de activiteiten worden gekoppeld aan beheersmaatregelen, onder andere met het oog op de Sanctiewet.

Populariteit ‘Pay How You Drive’-verzekeringen neemt sterk toe

De verkoop van autoverzekeringen op basis van telematics, onder meer ‘Pay How You Drive’-verzekeringen, is in Groot-Brittannië met ruim 40% gestegen over het afgelopen jaar. Verzekeraars monitoren met telematics het rijgedrag van een verzekerde en gebruiken vervolgens de realtime data voor het berekenen van de premie.

FRISS erkend als Representative Vendor in Gartner Market Guide for Insurance Fraud Analytics 2016

FRISS, de Europees marktleider in fraudedetectie en risico inschatting voor verzekeraars, heeft bekend gemaakt dat het door Gartner is erkend als Representative Vendor in het onderzoeksrapport Market Guide for Insurance Fraud Analytics van maart 2016.

De oneindige discussie tussen verzekeraars en schadeherstellers

De verzekeraar en de schadehersteller staan niet met de neus dezelfde kant op als het gaat om schadecalculaties. Beide partijen hebben het gevoel dat de ander in eigen belang calculeert om op deze manier de omzet te stimuleren of kosten te drukken.

Toenemende schadelast, dalende premie

De huidige situatie op de motormarkt neemt ernstige vormen aan. Er is sprake van oplopende verliezen. De schadelast blijft toenemen en premies gaan noodgedwongen omlaag.

Griekse verzekeraar Interamerican selecteert FRISS oplossing om verzekeringsfraude aan te pakken

De Griekse verzekeraar Interamerican heeft FRISS geselecteerd om verzekeringsfraude effectiever aan te pakken. Het bedrijf zal FRISS gebruiken om risico’s bij acceptatie beter in te schatten en om fraude te detecteren tijdens het claimproces.

FRISS presenteert op Stanford University (CA, VS)

FRISS heeft op uitnodiging een presentatie gegeven tijdens de allereerste Shiny Developers Conference in Californië, op zondag 31 januari. FRISS analytics was onderdeel van een van de vier groepen die geselecteerd waren uit 100+ kandidaten.

Mobiele apps veranderen schadeclaims

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor verzekeringsmaatschappijen op het gebied van claims is en blijft het efficiënter maken van het proces voor klanten. Het verwerken van claims kost tijd en geld, of ze nu groot of klein zijn. Nieuwe technologie is beschikbaar maar heeft voor- en nadelen voor zowel de verzekeraars als de verzekerden.

Duitse verzekeraar SIGNAL IDUNA is live met FRISS oplossing voor fraudedetectie

SIGNAL IDUNA en FRISS hebben aangekondigd live te zijn met de oplossing om fraude gestructureerd en effectief aan te pakken binnen het claimproces van de verzekeraar.

Turien en Co. live met FRISS oplossingen

Per januari 2016 is Turien & Co. live met de FRISS oplossingen Risico Inschatting voor gebruik bij de polis acceptatie en met de UBO & Compliance screening. Turien is gebruiker van de verzekeringsadministratie software Certigo van Netaspect.

Verzekeraars moeten transparanter worden over uitgekeerde claims

Wie in het Verenigd Koninkrijk een schadeclaim indient bij zijn autoverzekeraar, heeft 99% kans dat de claim wordt gehonoreerd. Met het bekendmaken van deze uitkeringsratio willen de verzekeraars het als zwak ervaren imago van de bedrijfstak opkrikken.

FRISS in het AD: ‘Wat nou, fraude hoort erbij?’

Verzekeraars accepteren de kosten die uit fraude voortvloeien en uiteindelijk krijgt de klant de rekening voorgeschoteld. Niks aan te doen. Morrenhof besloot het er niet bij te laten zitten en richtte in 2006 FRISS op.

Samenwerken in de strijd tegen verzekeringsfraude

Op 21 en 22 januari heeft FRISS kennis gedeeld op de 5e Insurance Claims Management Conference in Praag, Tsjechië. De presentatie van FRISS stond in het teken van de vraag: hoe kunnen verzekeraars beter samenwerken in de strijd tegen georganiseerde fraude?

Verzekeraars moeten meer leren denken als fraudeur

Fraudeurs worden steeds slimmer en proberen op alle mogelijke manieren, met vernieuwende technieken, uit het zicht van verzekeraars te blijven. Bovendien wordt fraude steeds georganiseerder.

FRISS in de Telegraaf: Fraude opsporen

Bedrog blijft de winsten van verzekeraars onder druk zetten. Fraudeurs verzinnen steeds weer nieuwe manieren om valse claims in te dienen of schadebedragen omhoog te schroeven.

Enorme verzekeringsfraudezaak in Malta tegen 22 personen ontdekt door FRISS oplossing

In de rechtszaal hebben 22 personen terecht gestaan wegens beschuldiging van betrokkenheid bij een zeer omvangrijke zaak van verzekeringsfraude, welke door de FRISS oplossing is ontdekt.

Verzekeraars constateren meer fraude door effectief onderzoek

De effectiviteit van fraudeonderzoeken neemt toe. Overigens wordt verzekeringsfraude vaker vastgesteld bij acceptatie, zoals verzwijging of het anderszins verstrekken van onjuiste informatie bij het aangaan van een verzekering.

Overname Krammer door FRISS

FRISS heeft Krammer overgenomen. De gedeelde visie is om de community van fraude onderzoekers in Europa nog beter te kunnen ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van fraude.

Complianceniveau vaak onder de maat

DNB heeft in november 2015 de naleving van de Sanctiewet nader geïnventariseerd. Verzekeraars en andere financiële instellingen hebben nog vaak moeite om de te nemen maatregelen ter naleving van de sanctiewet te verbinden met hun specifieke risicoprofiel.

Folksam live met FRISS oplossing Claims | Fraude Detectie

Folksam, een van de grootste verzekeraars in Zweden, is live gegaan met de FRISS oplossing Claims | Fraude Detectie. Het project is op tijd en binnen budget opgeleverd. Klas Beskow, Head of Investigations: “We willen onze klanten het gevoel geven dat we ons uiterste best doen om hun premies en hun geld te beschermen tegen fraudeurs."

Is stemanalyse betrouwbaarder dan het opgooien van een muntje?

Delta Lloyd gaat starten met een pilot waarbij stemanalyse helpt om verzekeringsfraude te bestrijden. Innovatieve software is in staat om emotie te meten in de stem van een klant. Aan de hand daarvan kan de schadebehandelaar een objectieve inschatting maken over het waarheidsgehalte van een uitspraak en zonodig vervolgvragen stellen.

Hightech fraude bij schadeclaims: een onzichtbare bedreiging

Fraude is hightech gegaan, waarbij hackers die het internet gebruiken een daadwerkelijk gevaar kunnen vormen. De industrie is nu begonnen met het gebruik van hightech anti-fraude methoden om terug te vechten.

Erkenning voor groei: FRISS wint drie awards

FRISS is zeer veheugd met de nominaties voor drie awards die in het teken staan van groei: The High Growth Awards, Main Software 50 en FD Gazellen.

FRISS is vanaf heden een Microsoft Gold Certified Partner

Gold Certified Partners beschikken over het hoogste niveau van competenties en expertise als het gaat om Microsoft technologie en hebben daarnaast een nauwe samenwerkingsverband met Microsoft.

Pilot NVGA en FRISS voor volmachten is een feit

NVGA, Verbond, ANVA en FRISS bundelen daarom de krachten in strijd tegen fraude in de vorm van een pilot: “Volmacht bedrijven zullen met een geautomatiseerd risicodetectiesysteem moeten gaan werken”.

De toekomst is nu!

Op donderdag 22 oktober werd een compleet nieuwe FRISS website gelanceerd door het volledige FRISS team op het hoofdkantoor in Creative Valley, Utrecht. State-of-the-art solutions vragen namelijk om een state-of-the-art website.

Het gebruik van vervalste afbeeldingen bij frauduleuze claims

Tegenwoordig zijn verzekeraars druk bezig met het managen van de immer groeiende digitalisering, die overal rondom ons plaatsvindt en exponentieel toeneemt.

ABZ, FRISS en Graydon maken partnership bekend

ABZ, FRISS en Graydon hebben eind mei 2015 de plannen voor een partnership gepresenteerd aan de verzekeringsmarkt. Deze samenwerking maakt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de wet- en regelgeving in Nederland met betrekking tot het toetsen van de zakelijke relaties van verzekeraars tegen de relevante sanctielijsten.

FRISS deelt toekomstvisie op verzekeringen voor de Nordics

In juni 2015 heeft FRISS diepgaande kennis gedeeld in Kopenhagen tijdens het Marketforce evenement The Future of Nordic Non-Life Insurance.

Introductie van een nieuw initiatief: FRISS Lab

Onlangs heeft FRISS met trots het FRISS Lab geïntroduceerd, een nieuw initiatief om de laatste inzichten op het gebied van fraude, risico en compliance voor verzekeraars te delen door middel van ‘vlogs’ (video blogs). FRISS® Lab neemt je mee in de wereld van fraude, risico en compliance.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Contact

Neem contact op

Cookie- en Privacyverklaring

1.    Inleiding

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. FRISS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FRISS houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

1.1.  Inhoud

FRISS behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door FRISS worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2.  Doorverwijzingen en koppelingen

FRISS is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij FRISS volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3.  Auteursrecht

FRISS heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door FRISS is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat FRISS daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4.  Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door FRISS gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5.  Wettelijke geldigheid van deze Cookie- en Privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met FRISS of anderszins gebruik maakt van de diensten van FRISS, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FRISS.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FRISS, kan FRISS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FRISS. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is FRISS Fraudebestrijding B.V., Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

2.    Doeleinden gegevensverwerking

FRISS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FRISS; indien u dat op prijs stelt;
 • u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op FRISS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1.  Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FRISS behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat FRISS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FRISS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2.  Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met FRISS zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3.  Beveiliging gegevens

FRISS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FRISS. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FRISS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FRISS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FRISS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FRISS.

2.4.  Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FRISS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van FRISS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar marketing@friss.eu, of dat schriftelijk doen via:

FRISS
T.a.v. Marketing
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht.

3.    Cookies

Bij het gebruik van de diensten van FRISS kan door FRISS informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

3.1.  Doeleinden gebruik cookies FRISS

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. FRISS gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. statistische doeleinden: om het gebruik van de FRISS websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat FRISS weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.
 2. (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en HubSpot cookies.

3.2.  Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website van FRISS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

4.    Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

FRISS behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Inschrijven